piektdiena, 2013. gada 22. novembris

Palīdzība Maxima krīzē


Psiholoģiska palīdzība krīzē var būt nepieciešama visiem, kas ir saistīti ar traģiskajiem Maximas veikala notikumiem. Ne tikai tieši cietušajiem, bet arī lieciniekiem, tuviniekiem, glābējiem, žurnālistiem. Šeit ir Latvijas Psihoterapeitu biedrības psihoterapeitu saraksts, kas ir gatavi sniegt bezmaksas konsultācijas cilvēkiem notikušā sakarā.

Tuvākajā nedēļā (nepieciešamības gadījumā arī vēlāk), jebkurš no cietušajiem, tuviniekiem, vai notikušā lieciniekiem var zvanīt kādam no zemāk uzskaitītajiem speciālistiem un sarunāt pirmajai konsultācijai nepieciešamo laiku un vietu, kur notiks konsultācija.

Vēlreiz uzsveram, ka psiholoģiskā palīdzība šajā gadījumā būs bezmaksas. Katrs no minētajiem speciālistiem savas prakses iespēju robežās ziedos laiku, lai sniegtu psiholoģisku palīdzību cietušajiem.

Šī ir brīvprātīga iniciatīva. Ja zvaniet un psihoterapeits neceļ, visdrīzāk viņš strādā un atzvanīs. Ja nevarat gaidīt, zvaniet citam. Ja konkrētajam kolēģim nav iespējams tieši Jūs pieņemt, zvaniet citam.

 
Психологическая помощь может быть необходима многим, кто оказался в центре трагических событий, произошедших в результате обрушения крыши Maxima. Помощь нужна не только пострадавшим, но и их близким, свидетелям трагедии, спасателям, журналистам – многим! 
 

Часто люди не решаются просить помощи. Им кажется, что раз выжили и не пострадали, их боль не так велика, как велика боль других – пострадавших 

физически. Им кажется, что могут пережить виденное, но ночью не могут сомкнуть глаз, испытывая боль и тревогу.
Если рядом с вами кто-то, кого коснулась эта трагедия, подскажите ему, где можно искать поддержку!
 
Ниже приводим список психотерапевтов Латвийского психотерапевтического общества, которые готовы оказать бесплатные консультации пострадавшим, даже если трагедия их затронула косвенно. В течение следующей недели (при необходимости и в дальнейшем) можно обращаться к любому из названных специалистов и договориться о времени и месте консультации.
 

Напоминаем – психологическая помощь в этом случае бесплатна - это добровольная инициатива.

Если психотерапевт не ответил на звонок, пишите сообщение или звоните другому специалисту из списка. Если у конкретного эксперта нет возможности оперативно оказать помощь, обращайтесь к следующему.

 

 • Olga Broka 26835838 (tika krieviski)
 • Ginta Jansone 29277533
 • Līga Vaivade Kalnmeiere 26665165
 • Irēna Goluba 26409864
 • Ilze Bērziņa 26325015 (Liepāja)
 • Kristīne Veckrāce 29277295
 • Maija Ozoliņa 28206721 (latviski, angliski)
 • Evija Daude-Štramdiere 29781716
 • Ansis Jurģis Stabingis  29213238
 • Ize Bundiņa 26599202
 • Iveta Lielmane 29957036
 • Inga Birkmane (Jelgava) 26527788
 • Elita Kreislere 29204354
 • Arturs Dombrovskis 29247763 (tikai krieviski)
 • Aiga Abožina 29497712
 • Evija Rozenlauka 2 9242470
 • Agija Bogdanova 29412255
 • Vija Aleidzāne 26498069
 • Jūlija Perepjolka 29123837
 • Ilona Laizāne 29234744
 • Tatjana Kutuzova, 29172231
 • Aivis Dombrovskis, 29440222
 • Inese Dikelsone, 29538459
 • Anita Pīlēna 20575036
 • Vija Muižniece, 29103386
 • Viesturs Rudzītis, 29480772
 • Amanda Ķeruže, 29203319
 • Ināra Vārpa, 26498287
 • Jānis Ozols, 29211497
 • Daiga Daize, 29439414
 • Irina Rabša 26822509 (Daugavpils)
 • Inese Putniece 29296838
 • Alla Plaude 29627596
 • Lolita Muzikante 26166266
 • Zane Krūmiņa 26454694
 • Viktors Ozoliņš, 29472738
 • Dace Zelča, 29771077
 • Nikola Dzina, 29133616
 • Kristīne Maže, 22828943
 • Māra Bērziņa, 26565690
 • Дмитрий Лицов (tikai krieviski) 26068458
 • Lilita Barševska (Jelgava), 26823561
 • Inga Grīnberga, 29194063 (Iecava)
 • Inna Savoņ, 26529323
 • Iveta Ļaudaka, 28889187
 • Ivanda Šūpulniece, 29769773
 • Irina Šķupele, 29520811
 • Solvita Mētra Ozoliņa 29133463
 • Iveta Rukmane (Rīgā un Jelgavā) 29166791
 • Наталья Вольперте 26177261 ( по-русски)
 • Inga Jurševska (Cēsis) 29284884
 • Aelita Vagale, 26112238
 • Solvita Valtere, 29121598
 • Renata Kauliņa 29715870 (по-русски)
 • Iveta Berķe 29415311
 • Inga Reinfelde (26541765) Līvānos
 • Ilona un Gatis Buši 29422575
 • Margarita Livmane 26409300
 • Agris Grava 29407591
 • Ksenija Truhana 26335301
 • Iveta Baškevica 29494077  (Jelgava)
 • Ligita Ozola  26181875  (Jelgava)
 • Sandis Ratnieks 26595086
 • Lilija Reinholde 29147379
 
Saraksts tiks papildināts, kad pieteiksies jauni kolēģi.Ansis J Stabingis
Latvijas Psihoterapeitu biedrības prezidents. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru