CV

Vispārīgi. 


Esmu Latvijas Psihoterapeitu biedrības un Eiropas Psihoterapijas Biedrības sertificēta psihoterapijas speciāliste un pārstāvu eksistenciālo pieeju psihoterapijā.

Par psihoterapijas speciālista profesiju

Man ir ilgstoša pieredze konsultēšanā un  eksistenciālajā psihoterapijā.
Strādāju ar pieaugušajiem un jauniešiem, individuāli un grupās.
Papildus ir liela pieredze darbā ar krīzes situācijām (vardarbība partnerattiecībās, cilvēku tirdzniecība, seksuāla vardarbība, tuvinieku zaudējums, smagi kritiski negadījumi), veģetatīvo distoniju, panikas lēkmēm, trauksmi, profesionālo izdegšanu.

Konsultēju arī elektroniski: (papildus info sadaļā "pakalpojumi")
Rakstīt uz psihoterapeite@gmail.com

Resursi internetā:
http://psihoterapeitespiezimes.blogspot.com/

Supervizore - piedāvāju supervīzijas (universāls, profesionāls atbalsta veids; tās laikā var fokusēties uz savām darba grūtībām un risinājumiem) psihologiem, psihoterapeitiem.

Pēc pieprasījuma vai iedvesmas, vadu dažādas apmācības profesionāļiem un interesentiem par sekojošām tēmām.
Profesionālā izdegšana.
Stress, pašpalīdzība.
Krīzes intervences prasmes.
Vardarbība partnerattiecībās.

Kvalifikācija.

Eiropas Psihoterapeitu Biedrības settifikāts izsniegts 23.02.2013.
Latvijas Psihoterapeitu biedrības izsniegts sertifikāts līdz 01.10.2023.

Rīgas Stradiņa Universitāte, Maģistra grāds Sociālajā darbā. Diploma nr. 5353, izdots 31.01.2014.
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst Eiropas/Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim
Mācību virziens: Sociālā darba un organizāciju kvalitātes vadība.

Lietuvas Humānistiskās un Eksistenciālās psiholoģijas institūts (HEPI), supervīzora līmenis eksistenciālajā psihoterapijā, diploma nr. 15, izdots 30.08.2009.
Atzīta HEPI supervīzore 1,2,3 apmācības līmeņa studentiem.

Lietuvas Humānistiskās un Eksistenciālās psiholoģijas institūts, profesionālais līmenis eksistenciālajā psihoterapijā, diploma nr. 61, izdots 08.05.2006.
Kvalifikācija psihoterapijā.

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu bakalaura grāds, 1993-1997

Darba gaitas.

No 2015.gada Centrs "Marta" supervizore darbam ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem.
No 2011. gada decembra Aigas Abožina psihoterapijas speciālistes prakse.
No 2006.-2011. g. dec. Krīžu un psihoterapijas centrs „Taka”, psihoterapeite.
No 2007.-2011. RCS "Marta", projekts „Atbalsta centrs ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm”, komandas supervīzore.
2005.-2009. Resursu centra sievietēm (RCS) „Marta”, psihoterapeite.
1999.-2006. Krīzes centrs „Skalbes”, konsultante, direktores vietniece, psihoterapeite.
1997.-1999. LR Labklājības Ministrija, vadības vecākais referents.

Dalība profesionālās organizācijās.

Latvijas Psihoterapeitu biedrības biedre.
Austrumeiropas Eksistenciālās Psihoterapijas Asociācijas biedre.
Austrumeiropas Eksistenciālās Psihoterapijas Asociācijas Latvijas filiāles biedre.
Sia „Krīžu un psihoterapijas centra „Taka”” dibinātāja.
Biedrības „Krīzes centra „Skalbes”” dibinātāja.

Papildus izglītība.


2011. gada maijā dalība raksturoloģijas cikla seminārā "Psihopāti, sociopāti un robežstāvokļa personības"
2011.gada marts dalība seminārā „Tuvības un attiecības ar ēdienu”
2010. gada novembrī dalība raksturoloģijas cikla seminārā "Narcistiskas personības"
2010. gada jūnijā dalība seminārā „Ēšanas traucējumi un terapeitiskās attiecības”
2007.nov-2008.apr. apmācība „Psihiatrija un psihofarmokoloģija”
2006.dec-2007.g. jan. apmācība „Mediācijas seminārs mediatoriem”
2002. gadā apmācība „Darbs ar vardarbīgu vīrieti un vīrieti krīzes situācijā"
2001. gadā apmācība "Critical Incident Stress Management (UMBC)", darbs ar katastrofās, nelaimes gadījumos cietušajiem, bāzes un profesionālais līmenis.
2001. gadā dalība seminārā “Psihoterapeitisks darbs ar atkarībām. Fenomenoloģiski eksistenciālā pieeja”
1998. gadā apmācība “Management development course”
1998. gadā kurss “Komandas veidošana”
1999. gadā kurss “Organizācijas kultūra”.
1996. gadā apmācība “Krīzes intervences prasmes”


CV of Aiga Abožina

Psychotherapist, supervisor. (Latvian affiliate for Optum )
Certified by European Association of Psychotherapy.
Email: aiga.abozina@gmail.com
Mobile: +371 29497712
Practice: Riga, Tallinas 34 map

Work experience
Psychotherapist, supervisor at Private practice of Aiga Abožina
Psychotherapy an psychological consultations. aiga.abozina@gmail.com
Working language: Latvian, Russian, English.
Internet consultation: psihoterapeite@gmail.com
Supervisions for professionals and students.

Psychotherapist (Co-founder, co-owner of the Center "Taka") at Crisis and psychotherapy
center "Taka"
January 2006 - December 2011 (6 years)
Daily duties:
- provide psychological help to clients, including Critical Incident Stress debriefing (certified),
- provide psychotherapy to clients, educational seminar for professionals (certified)
- organize daily work of the Center "Taka"

Resource Center for Women "Marta" 
Started as psychotherapist, later continued as a supervisor at
August 2004 - February 2011 (6 years 7 months)
As a psychotherapist:
-be active member of rehabilitation team working with victims of human trafficking
-provide psychological help to victims of human trafficking;
As a supervisor:
-provide group supervisions to professional team working with women suffering from domestic
violence.

Consultant, psychotherapist, deputy director (also co-founder of organization) at Crisis Center "Skalbes"
September 1999 - December 2005 (6 years 4 months)
-provide psychological help, consultation for persons in crisis;
-managing projects on fighting violence against women;
-organizing social campaigns concerning domestic violence;
-providing educational seminars for professionals on domestic violence, crisis intervention skills.


Senior officer of the Department of Social Insurance at Ministry of Welfare Republic of Latvia
July 1997 - September 1999 (2 years 3 months)

Education

Rīga Stradiņš University
Master's degree in Social Work, 2012 - 2014
Second academic degree complying with 7th level of LQF/EQF
Field of study: Social Work quality monitoring and management

Institute of Humanistic and Existential Psychology (HEPI)
Qualification on Existential Psychotherapy, Psychotherapy, 2000 - 2010
Completed Basic, professional and supervisor levels.
Nowadays supervisor for HEPI students.

Latvian University
Degree in Social sciences, Social work, 1993 - 1997


Айга АбожинаПсихотерапевт (Экзистенциальная психотерапия), супервизор.
Сертификат Сообщества Психотерапевтов Латвии и сертификат Европейского сообщества психотерапии.

Являюсь терапевтом и супервизором HEPIИмейл: aiga.abozina@gmail.com

Moб. тел. +371 29497712Частная практика психотерапевта. 

Индивидуальное консультирование, Экзистенциальная психотерапия.
Большой опыт работы с
психологическими кризисами и потерями (смерть, развод), травмами (насилие), психосоматическими расстройствами, невротическими расстройствами, тревожными состояниями, паническими атаками, депрессивностью, трудности в создачи отношений, внутренние конфликты.


Образование

Университет имени Страдиня.

Степень магистра социальных наук по социальной работе. (2012-2014)Институт гуманистической и экзистенциальной психотерапии (HEPI).

Квалификация по психотерапии, супервизии. (2000 — 2010)Латвийский университет.

Бакалавр социальных наук. (1993 — 1997)


Опыт работы

декабрь 2011 — сейчас
Частная практика психотерапевта.
Психотерапия, психологическое консультирование, супервизия

январь 2006 — декабрь 2011 

Центр психотерапии и кризисной помощи "Така".

Психотерапия, психологическое консультирование, супервизия
Психотерапевт, супервизор (Основатель и совладелец “Центр психотерапии и кризисной помощи Така“)

Основные задания:
- Обеспечить психологическую помощь клиентам центра.
- Обеспечить психотерапию клиентам центра.
- Организовать ежедневную работу центра.февраль 2004 — февраль 2011 

Центр ресурсов для женщин "Марта".

Психотерапевт, супервизор

Задания психотерапевта:
- Быть активным участником реабилитационной команды работающей с жертвами торговлей людьми.
- Обеспечить психологическую помощь жертвам торговлей людьми.
Задания супервизора:
Обеспечить групповую супервизию команды работающей с женщинами пострадавшими от насилия в семье.сентябрь 1999 — январь 2006 

Кризисный центр "Скалбэс".

Консультант, психотерапевт, зам., директора, а так же соучредитель организации.


Основные задания:
- Обеспечить психологическую помощь пострадавшим от кризиса.
- Администрировать проекты по борьбе с насилием в семьею
- Организовывать социальные компании по защите жертв насилия в семье.
- Проводить семинары для профессионалов о темах насилия, кризисной интервенции и профессионального перегорания. июль 1997 - сентябрь 1999

Министерство Благосостояния, Республики Латвии.

Старший референт правления.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru