Psihoterapija

• Psihoterapija
• Konsultēšana
• E-konsultēšana
• Lekcijas
• Citi
   Eksistenciālā psihoterapija pieder pie Humānistiskās virziena psihoterapijām, kas radās kā sākotnējs pretnostatījums citu psihoterapijas virzienu medicīniskumam, atsvešinātībai no klienta un pārlieku lielam akcentam uz psihoterapeita kompetenci un ticību pacienta nespējai  redzēt un skaidrot savas grūtības pašam.
   Sekojot tam, eksistenciālā psihoterapijā netiek darīta klientam, bet gan kopā ar klientu. Psihoterapeits eksistenciālajā psihoterapijā neizskaidro un nedod atbildes, bet gan jautā un palīdz klientam atrast pašam savējās. Kā palīgierīce šajos meklējumos ir fenomenoloģiskā izpēte, kurai tiek veltīta nozīmīga vieta psihoterapeita un klienta sadarbībā.
   Eksistenciālā terapija nekoncentrējas uz konkrētām palīdzības metodēm. Tiek uzskatīts, ka psihoterapeita attiecības ar klientu ir divu pasauļu tikšanās un vienīgā metode var būt psihoterapeita būšanas veida izvēle sastopoties ar konkrēto klientu un viņa pasauli. Tādējādi kļūst nozīmīga ne tikai konkrētā psihoterapeita izglītība un profesionālā sagatavotība, bet arī viņa personība, viņa personiskā pieredze, vērtības, pārliecības un pasaules redzējums.
   Būtiska loma eksistenciālajā psihoterapijā tiek pievērsta sadarbības nosacījumu (kontrakta) sastādīšanai. Darbs pie tā notiek klientam un psihoterapeitam savstarpēji vienojoties par sadarbības fokusu, robežām, ierobežojumiem un iespējām. Būtiskākie kontrakta aspekti: tikšanās mērķis, klienta grūtības, sagaidāmais rezultāts, klienta un psihoterapeita gaidas un iesaistīšanās pakāpe, atbildības sadale.
   Eksistenciālā psihoterapija var būt efektīva jebkuriem klientiem, jebkurās situācijās, tādās, kā krīzes un ilgstošās dzīves grūtības. Lielu uzmanību eksistenciālā psihoterapijas fokusējas uz tādām tēmām kā trauksme, izvēle, ar to saistītā brīvība, atbildība un vaina, kā arī dzīves galējība un jēga.

Vairāk par eksistenciālo psihoterapiju:
http://psihoterapeitespiezimes.blogspot.com/2010/08/eksistenciala-psihoterapija-nav.html
http://psihoterapeitespiezimes.blogspot.com/2010/08/nedzivosana.htmlPieteikties uz konsultāciju iespējams zvanot uz 29497712 vai rakstot aiga.abozina@gmail.com

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru