Lekcijas

• Psihoterapija
• Konsultēšana
• E-konsultēšana
• Lekcijas
• Citi
 
Personību tipoloģija.

Kopš senatnes cilvēki ir mēģinājuši apvienot cilvēkus dažādos veidos pēc viņu uzvedības, domām, vērtību sistēmas, interesēm un citām īpatnībām. Ikdienā mēs pamanām, ka dažādiem cilvēkiem ir līdzīgi uzvedības modeļi. Tieši personību tipoloģijas palīdz speciālistiem ikdienā orientēties darbā ar saviem klientiem, kā arī var palīdzēt jebkuram savā un citu cilvēku uzvedībā, uzskatu pasaulē, veidot attiecības, izmantojot dažādas stratēģijas, pielāgojoties dažādām un daudzveidīgām cilvēku izpausmēm. Tipoloģijas var palīdzēt saprast, kāpēc kāds uzvedas tieši tā kā uzvedas un atrast veidus kopīgai valodai. Izprotot sevi un otru mēs varam labāk saprast mūsu attiecības, veidot reālistiskāku sevis un citu redzējumu, mazāk vilties citos, izvirzīt atbilstošākas prasības sev un pārējiem.

Lai palīdzētu iepazīties ar personības tipoloģijas komplicēto sistēmu, savas prakses ir apvienojušas divas speciālistes Nikola Dzina un Aiga Abožina.
- Nikola Dzina, klīniskā psiholoģe, Latvijas Psihoterapeitu Biedrības (LPB) sertificēta psihoterapeite, nikoladzina@gmail.com, tālr. 29133616
- Aiga Abožina, LPB un Eiropas Psihoterapeitu Biedrības (EPA) sertificēta psihoterapeite, supervīzore, aiga.abozina@gmail.com, tālr. 29497712, www.psihoterapeitesprakse.lv

Semināra laikā piedāvājam iespēju iepazīties ar mūsdienu psiholoģijas personību tipoloģiju teoriju, raksturu tipiem, to veidošanās vēsturi, priekšnoteikumus un funkcionēšanas procesu, kā arī ilustrācijām, iespēju uzdot savus jautājumus, analizēt sevi, citus un galu galā, vērtīgi pavadīt laiku.
Esam pārliecinātas, ka semināra materiāls palīdzēs jums atpazīt dažādu tipu raksturīgās iezīmes, pamanīt īpašības, kas piemīt pašiem, tuviniekiem, draugiem, kolēģiem, klientiem.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru