Konsultēšana

• Psihoterapija
• Konsultēšana
• E-konsultēšana
• Lekcijas
• Citi
Kas ir konsultēšana?

   Nav iespējams viennozīmīgi nodalīt konsultēšanu un psihoterapiju, tie ir viens otru papildinoši procesi. Tomēr būtiskākā atšķirība no psihoterapijas ir konsultēšanas ierobežotība laikā un aptvertajos jautājumos.
   Tipiskākie jautājumi, kuru sakarā cilvēki vēršas un saņem konsultēšanu:
- Atsevišķs konflikts kādās attiecībās.
- Vienreizēja negatīva dzīves pieredze.
- Kāda lēmuma pieņemšana.
   Tomēr jāņem vērā, ka atnākot risināt kādu konkrētu jautājumu var izrādīties, ka tas skar cilvēka pieredzi daudz plašākā, dziļākā nozīmē, nekā sākumā viņš to ir apzinājies un te var notikt apzināta pāreja no konsultēšanas uz psihoterapiju.
   Tas, kas vieno konsultēšanas un psihoterapijas procesu ir grūtību, problēmas formulēšana un mērķu uzstādīšana. Arī pēc sava iekšējā procesa konsultēšana nemaz tik ļoti nebūs nodalāma no psihoterapijas, jo tās galvenais instruments ir izziņa ar sarunas palīdzību.
   Tādējādi nespeciālistam, no malas vērojot būtu grūti atšķirt psihoterapijas procesu no konsultēšana. Šeit, tas tiek nodalīts, lai veidotos sapratne, ka satiekoties ar psihoterapeitu ir iespējams dziļāks, plašāks darbs ar sevi (psihoterapija), kā arī iespēja skatīt un risināt kādus ļoti konkrētus jautājumus (konsultēšana).
Pieteikties uz konsultāciju iespējams zvanot uz 29497712 vai rakstot aiga.abozina@gmail.com


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru